Είστε εδώ

«Γεωργίου Θ. Βαφόπουλου, Η μεγάλη νύχτα και το παράθυρο», Νέα Πορεία, τόμ. 5, τχ. 56-57 (Οκτώβριος-Νοέμβριος 1959), σ. (οπισθόφυλλο)