Είστε εδώ

«Πέτρου Σ. Σπανδωνίδη, Το θέμα της κριτικής. Οι σύγχρονοι κριτικοί μας», Νέα Πορεία, τόμ. 5, τχ. 56-57 (Οκτώβριος-Νοέμβριος 1959), σ. (οπισθόφυλλο)