Είστε εδώ

Κοκόλης Ξενοφών Α., «Όπως τα φύλλα», Νέα Πορεία, τόμ. 5, τχ. 56-57 (Οκτώβριος-Νοέμβριος 1959), σ. 360