Είστε εδώ

Ionesco Eugène, «Πείρα από το θέατρο», Νέα Πορεία, τόμ. 5, τχ. 56-57 (Οκτώβριος-Νοέμβριος 1959), σ. 356-360