Είστε εδώ

Νίντας Μπάμπης, «Κώστα Παπαπαναγιώτου, Ο άσωτος υιός, δράμα», Νέα Πορεία, τόμ. 5, τχ. 53-54 (Ιούλιος-Αύγουστος 1959), σ. 285