Είστε εδώ

Νίντας Μπάμπης, «Χρίστου Ν. Κουλούρη, Ι. Μ. Παναγιωτόπουλος, μελέτη», Νέα Πορεία, τόμ. 5, τχ. 53-54 (Ιούλιος-Αύγουστος 1959), σ. 284-285