Είστε εδώ

Κόρφης Πέτρος, «Διαβάζοντας τα βιβλία του Μιχ. Περάνθη», Νέα Πορεία, τόμ. 5, τχ. 53-54 (Ιούλιος-Αύγουστος 1959), σ. 243-248