Είστε εδώ

«#», Νέα Πορεία, τόμ. 5, τχ. 52 (Ιούνιος 1959), σ. (εξώφυλλο)