Είστε εδώ

Αθανασούλης Κρίτων, «Γ. Θέμελη, Το πρόσωπο και το είδωλο, ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 5, τχ. 51 (Μάιος 1959), σ. 183-185