Είστε εδώ

Σπανδωνίδης Πέτρος Σ., «Περιθώριο. Το έτος Παλαμά», Νέα Πορεία, τόμ. 5, τχ. 51 (Μάιος 1959), σ. 182-183