Είστε εδώ

Νίντας Μπάμπης, «Λάμπρου Τσιτσιμέλη, Τα Σκάνδαλα του Ολύμπου», Νέα Πορεία, τόμ. 5, τχ. 50 (Απρίλιος 1959), σ. 141