Είστε εδώ

Νίντας Μπάμπης, «Αντώνη Δρούγκα, Φθινοπωρινή συμφωνία, ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 5, τχ. 50 (Απρίλιος 1959), σ. 141