Είστε εδώ

Βαρβιτσιώτης Τάκης, «Saint-John Perse, Ένας ποιητής της Ανάστασης», Νέα Πορεία, τόμ. 5, τχ. 50 (Απρίλιος 1959), σ. 110-113