Είστε εδώ

Στεργιόπουλος Κώστας, «Παλινωδία», Νέα Πορεία, τόμ. 5, τχ. 50 (Απρίλιος 1959), σ. 109