Είστε εδώ

Θρύλος Άλκης, «Περιθώριο. Το πρόβλημα των κορυφαίων», Νέα Πορεία, τόμ. 5, τχ. 48-49 (Φεβρουάριος-Μάρτιος 1959), σ. 85-87