Είστε εδώ

Σινόπουλος Τάκης, «Περί κατοικίας και ύπνου (Δοκίμιο γνώσεων πραγμάτων)», Νέα Πορεία, τόμ. 5, τχ. 48-49 (Φεβρουάριος-Μάρτιος 1959), σ. 70-72