Είστε εδώ

Νίντας Μπάμπης, «Νίκου Μπακόλα, Μην κλαις αγαπημένη, νουβέλλα», Νέα Πορεία, τόμ. 5, τχ. 47 (Ιανουάριος 1959), σ. 42-43