Είστε εδώ

Νίντας Μπάμπης, «Παντελή Μυλωνογιάννη, Εκβατήρια, ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 5, τχ. 47 (Ιανουάριος 1959), σ. 42