Είστε εδώ

Νίντας Μπάμπης, «Κωστή Μαϊστράλη, Λωτοί, ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 5, τχ. 47 (Ιανουάριος 1959), σ. 41