Είστε εδώ

Νίντας Μπάμπης, «Αντώνη Δρούγκα, Κραυγές, ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 5, τχ. 47 (Ιανουάριος 1959), σ. 41