Είστε εδώ

Νίντας Μπάμπης, «Έφης Μπούμη, Ανάκτορο στο βυθό-Ηλέκτρου Μπούμη, Χριστιανικά οδοφράγματα», Νέα Πορεία, τόμ. 5, τχ. 47 (Ιανουάριος 1959), σ. 37-38