Είστε εδώ

Αλαβέρας Τηλέμαχος, «Οδοστρωτήρας», Νέα Πορεία, τόμ. 5, τχ. 47 (Ιανουάριος 1959), σ. 20-27