Είστε εδώ

Schehadé Georges, «Έντεκα ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 5, τχ. 47 (Ιανουάριος 1959), σ. 16-19