Είστε εδώ

«ΦΙΞ», Νέα Πορεία, τόμ. 4, τχ. 44 (Οκτώβριος 1958), σ. (έσω οπισθόφυλλο)