Είστε εδώ

Σινόπουλος Τάκης, «Η δοκιμασία της νύχτας», Νέα Πορεία, τόμ. 4, τχ. 44 (Οκτώβριος 1958), σ. 315-320