Είστε εδώ

Κότσιρας Γιωργής, «Από την Αυτογνωσία», Νέα Πορεία, τόμ. 4, τχ. 43 (Σεπτέμβριος 1958), σ. 263-264