Είστε εδώ

Γιαννούσης Μανώλης, «Εκκλησία Καστοριάς», Νέα Πορεία, τόμ. 4, τχ. 43 (Σεπτέμβριος 1958), σ. 262