Είστε εδώ

Καρούζος Νίκος Δ., «Τέλη Ιουλίου», Νέα Πορεία, τόμ. 4, τχ. 41-42 (Ιούλιος-Αύγουστος 1958), σ. 230