Είστε εδώ

Σπανδωνίδης Πέτρος Σ., «Τα χρόνια μου και τα χαρτιά μου», Νέα Πορεία, τόμ. 4, τχ. 41-42 (Ιούλιος-Αύγουστος 1958), σ. 209-211