Είστε εδώ

Αθανασούλης Κρίτων, «Αυτός που έμελλε να ΄ρθει», Νέα Πορεία, τόμ. 4, τχ. 41-42 (Ιούλιος-Αύγουστος 1958), σ. 207-208