Είστε εδώ

Αθανασούλης Κρίτων, «Περιθώριο. Παρατηρήσεις και εκδοχές πάνω στο ποιητικό βιβλίο του Γιωργή Κότσιρα Η συνομιλία με τον Σίσυφο», Νέα Πορεία, τόμ. 4, τχ. 37 (Μάρτιος 1958), σ. 87-91