Είστε εδώ

Νίντας Μπάμπης, «Μίμη Χρονόπουλου Γαλάζιες ώρες, ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 4, τχ. 35-36 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1958), σ. 46-47