Είστε εδώ

Νίντας Μπάμπης, «Πέτρου Τριανταφύλλου, Από του πολέμου τον αντίλαλο, ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 4, τχ. 35-36 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1958), σ. 46