Είστε εδώ

Θέμελης Γιώργος, «Γ. Δέλιου, Οικογένεια, μυθιστόρημα», Νέα Πορεία, τόμ. 3, τχ. 32-33 (Οκτώβριος-Νοέμβριος 1957), σ. 333-335