Είστε εδώ

«Grundig Γουναρίδης-Μαρίδης», Νέα Πορεία, τόμ. 3, τχ. 31 (Σεπτέμβριος 1957), σ. (οπισθόφυλλο)