Είστε εδώ

«Καφές Λουμίδης», Νέα Πορεία, τόμ. 3, τχ. 31 (Σεπτέμβριος 1957), σ. (έσω οπισθόφυλλο)