Είστε εδώ

Αλαβέρας Τηλέμαχος, «Το ρολόγι», Νέα Πορεία, τόμ. 3, τχ. 31 (Σεπτέμβριος 1957), σ. 272-284