Είστε εδώ

Κόρφης Τάσος, «Η ανάμνηση», Νέα Πορεία, τόμ. 3, τχ. 31 (Σεπτέμβριος 1957), σ. 271