Είστε εδώ

«Γιώργος Δέλιος, Οικογένεια», Νέα Πορεία, τόμ. 3, τχ. 28 (Ιούνιος 1957), σ. (οπισθόφυλλο)