Είστε εδώ

«Καφές Λουμίδης», Νέα Πορεία, τόμ. 3, τχ. 28 (Ιούνιος 1957), σ. (έσω οπισθόφυλλο)