Είστε εδώ

Μέλφος Γιάννης, «Κικής Ράδου-Δημουλά, Έρεβος, ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 3, τχ. 28 (Ιούνιος 1957), σ. 183-184