Είστε εδώ

Δέλιος Γιώργος, «Γιάγκου Πιερίδη, Ο χειμώνας δεν πέρασε, διηγήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 3, τχ. 28 (Ιούνιος 1957), σ. 182