Είστε εδώ

Θασίτης Πάνος, «Το φάντασμα», Νέα Πορεία, τόμ. 3, τχ. 28 (Ιούνιος 1957), σ. 145