Είστε εδώ

Λεφάκης Χρήστος, «Σκόπελος (σχέδιο)», Νέα Πορεία, τόμ. 3, τχ. 28 (Ιούνιος 1957), σ. 144