Είστε εδώ

Νησιώτης Βασίλης, «Σαράντου Παυλέα, Ισχυρή Ζωή, ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 3, τχ. 27 (Μάιος 1957), σ. 131-132