Είστε εδώ

«Σαράντου Παυλέα, Ισχυρή Ζωή», Νέα Πορεία, τόμ. 3, τχ. 27 (Μάιος 1957), σ. (οπισθόφυλλο)