Είστε εδώ

«Χρυσάνθης Ζιτσαίας, Πεντόβολα, ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 3, τχ. 27 (Μάιος 1957), σ. (οπισθόφυλλο)