Είστε εδώ

Μέλφος Γιάννης, «Γιάγκου Πιερίδη, Ο χειμώνας δεν πέρασε, διηγήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 3, τχ. 26 (Απρίλιος 1957), σ. 89