Είστε εδώ

Πετρόπουλος Ηλίας, «Οι εκθέσεις ζωγραφικής», Νέα Πορεία, τόμ. 3, τχ. 26 (Απρίλιος 1957), σ. 86-88