Είστε εδώ

«Βιβλία που λάβαμε», Νέα Πορεία, τόμ. 3, τχ. 25 (Μάρτιος 1957), σ. 43-44